Veliköy Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Askı İlanı Duyurusu Hk

28 Şubat 2024

Veliköy Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Askı İlanı Duyurusu Hk

TEKİRDAĞ İLİ ÇERKEZKÖY İLÇESİ, VELİKÖY MAHALLESİ  1/5000 ÖLÇEKLİ REVİZYON NAZIM İMAR PLANI 

 

Tekirdağ ili, Çerkezköy ilçesi, Veliköy Mahallesi 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.02.2024 tarih ve 253 sayılı kararıyla Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 14’üncü maddesi uyarınca onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği paftası ve ekleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı ilan panosunda ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde 22.02.2024 tarihinden itibaren bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkartılmıştır.

 

 

                                                                            ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR