VELİKÖY MAHALLESİ BEYLİKÇAYIRI BÖLGESİ 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ve 326 ADALAR İMAR UYGULAMASI

15 Ağustos 2023

VELİKÖY MAHALLESİ BEYLİKÇAYIRI BÖLGESİ 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ve 326 ADALAR İMAR UYGULAMASI

VELİKÖY MAHALLESİ BEYLİKÇAYIRI BÖLGESİ 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ve 326 ADALAR İMAR UYGULAMASI

            İlçemiz Veliköy Mahallesi Çerkezköy – Çorlu yolu kuzeyinde yer alan Veliköy Mahallesi 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325 ve 326 adalarda yer alan parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesine istinaden hazırlanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri yine aynı kanunun 19. maddesi ve İmar Kanununun 18 İnci Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlenmesi İle İlgili Esaslar Hakkında Yönetmeliği gereği, Çerkezköy Belediye Başkanlığının 18.05.2023 tarih ve 334 sayılı Encümen Kararı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.07.2023 tarih ve 1506 sayılı Encümen kararı ile onaylanarak, 15.08.2023-15.09.2023 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştır.

            Malik, hissedar ve ilgililerine ilanen duyurulur.

 

                                                                                                                                                             ÇERKEZKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

DİĞER DUYURULAR